Välkommen till ABC kraften

Vi ser kraften hos varje individ.

Varje person har en styrka och en inneboende kompetens att komma ut på arbetsmarknaden igen, eller kanske för första gången!

Vi erbjuder utbildning för vuxna, kompetenskartläggning och vägledning.

ABC kraften - ser kraften i dig!