Grundläggande moduler

Kom närmare arbetslivet med Grundläggande moduler!

Grundläggande moduler inleds med kartläggningssamtal och
språkbedömning för att kunna anpassa upplägg och innehåll till dina
förutsättningar och för att veta vilket eventuellt språkstöd du behöver under din tid hos oss.

 

För information på annat språk, klicka på länken nedan:
Arabiska
Kurdiska
Persiska
Somaliska
Tigrinja

 

Vi ger dig
• Utveckling av det svenska språket
• Kunskap om hur arbetsmarknaden och arbetslivet fungerar i Sverige
• Vägledning kring yrken och utbildningar
• Insikt om vad du behöver göra för att kunna få och behålla ett jobb
• Underlag för att göra ditt val av yrkesväg

 

Svenska
Med inriktning mot den svenska arbetsmarknaden och arbetslivet ger vi dig
undervisning samt branschkunskap och praktisk språkträning i svenska.

 

Möten med arbetslivet
Genom studiebesök och praktik får du uppleva arbetslivet i Sverige. I tjänsten stödjer vi dig även i frågor kring hälsa, sjukvård och friskvård samt kring föräldrarollen och mycket mer.

 

Yrkesvägledning och orientering på arbetsmarknaden
Här får du svar på t ex:
- vilka yrken och yrkesutbildningar finns?
- var är chanserna att få ett jobb störst?
- vilka krav ställs på människor i arbetslivet?
- hur skulle min väg till ett jobb kunna se ut?

 

Grundläggande datakunskap
- Att använda dator, maila, hantera internet och skriva dokument

 

Grundläggande matematik och hushållsekonomi
- Hur man räknar och planerar för att få pengarna att räcka hela månaden

 

Kom närmare det svenska arbetslivet tillsammans med oss.
Anmäl ditt intresse till Arbetsförmedlingen redan idag!
Uppdraget är i samverkan med Arbetsförmedlingen.