Rätt jobb för dig!

 

Söker du ett jobb?

       Behöver du stöd?

 

Vi ger dig stöd och matchning:

 

  • ● Personligt stöd i att hitta och söka jobb
  • ● Hjälp att skapa goda ansökningshandlingar
  • ● Tillgång till våra nätverk med företag i din region
  • ● Studie- och yrkesvägledning
  • ● Studiebesök på arbetsplatser
  • ● Möjlighet till praktik
     

Vi ger dig stöd och verktyg för att ditt arbetssökande ska leda till jobb!

För att öka dina möjligheter att få jobb använder vi våra befintliga och nya företagskontakter!

Vi anpassar oss efter vad du behöver och hjälper dig att bli mer effektiv i ditt jobbsökande för att du på snabbaste och bästa sätt ska nå målet jobb! Vi har god kännedom om både människors och arbetsplatsers behov och förutsättningar och är därför bra på att matcha ”rätt person med rätt arbetsplats. Eller kanske är utbildning vägen till jobb för dig?
Vi ger dig vägledning och stöd inför dina beslut.
 

Valet är ditt!

 

ABC kraften ser kraften hos varje individ.
Varje människa har en styrka och en inneboende
kompetens att komma ut på arbetsmarknaden igen
eller kanske för första gången!

Så här gör du:
För att få mer information om ”Stöd och matchning”
kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen.
Du kan också ringa oss på telefonnummer 016- 551 78 70.

Prata med Arbetsförmedlingen om du har rätt och möjlighet att välja oss som din vägledning till jobb!

Sök leverantör på Arbetsförmedlingen: http://www.arbetsformedlingen.se/

 

Välkommen till oss!