Starta eget

Utbildning för blivande Nyföretagare

Vi erbjuder en anpassad utbildning med utbildare som ger dig kunskap och stöd inför ditt företagande. Nyföretagarutbildningen riktar sig till dig som har en affärsidé. Vi ger dig kunskap, råd och stöd inför ditt företagande och hjälper dig att stegvis utveckla din affärsplan och ditt företagande. Vi genomför även starta eget-utbildning för personer som är nyanlända i Sverige. De utbildningarna genomförs med tolk under hela utbildningen.

 

Innehåll i stora drag

  • - Från idé till företag - vad det innebär att starta & driva företag                    
  • - Företagsadministration - Avtal, bokföring m.m.                                    
  • - Studiebesök/externa föreläsare          
  • - Marknadsföring - grunder, kanaler, marknadsplan
  • - Teoretiskt och praktiskt affärsplanearbete
  • - Miljö och arbetsmiljö
  • - Företagsekonomi, budgetarbete
  • - Individuellt stöd och rådgivning
  • - Diskriminering, jämställdhet/mångfald

 

Utbildningens längd och innehåll bestäms i samråd med Arbetsförmedlingen. Teoriavsnitt omsätts i praktiskt arbete med det egna företaget. Våra utbildare är kunniga och inspirerande samt har erfarenhet av att driva eget företag i medgång och motgång. Det finns möjlighet att lägga till avsnitt om offentlig upphandling, anställningssupport samt dataträning.

 

Syfte

Att pröva och utveckla sin affärsidé

- Att få kunskap, råd och stöd inför sitt företagande

Mål

- En väl genomarbetad affärsplan inkl. ekonomiska kalkyler

- Grundläggande kunskap för att driva företag varaktigt/lönsamt

Resultat

Sakligt och komplett underlag för: 

​- att själv ta ställning till ev. företagsstart - utredning/bedömning av din affärsplan

 

Intresserad? Anmäl ditt intresse till din handläggare på
Arbetsförmedlingen.